EU-kontroll
EU-kontroll
Periodisk kjøretøykontroll (PKK) eller EU-kontroll som mange kaller det, er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere å gjennomføre. Kontrollen utføres første gang i det fjerde året etter registreringsåret. Deretter hvert andre år. Bilen kan fremstilles for kontroll allerede 4 måneder før kontrollmåneden slik at kontrollfristen utgjør totalt 5 måneder. Når din bil må være kontrollert, avgjøres av registreringsnummeret på bilen og registreringsår.

Kontrollmåneden bestemmes av siste siffer på bilskiltet.

Skilt med 1 som siste siffer - januar
Skilt med 2 som siste siffer - februar
Skilt med 3 som siste siffer - mars
Skilt med 4 som siste siffer - april
Skilt med 5 som siste siffer - mai
Skilt med 6 som siste siffer - juni
Skilt med 7 som siste siffer - november
Skilt med 8 som siste siffer - august
Skilt med 9 som siste siffer - september
Skilt med 0 som siste siffer - oktober

Kontrollen utfører vi til en fast pris

Dersom den utføres samtidig med en eventuell service, koster kontrollen kun 295,-. En eventuell etterkontroll koster 225,-.

Finner vi at det er nødvendig med reparasjoner, kontakter vi deg først og avklarer om du ønsker å utbedre dette - i så fall til avtalt pris.

 
 
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as