Airconditionservice
Airconditionservice
Frisk opp luften i bilen din!
Vi kan sørge for at du får ren luft og får fjernet vond lukt i bilen. Klimaanlegget må rengjøres med jevne mellomrom - fortrinnsvis en gang i året. Det samles nemlig fukt, støv og skitt i klimaanlegget, og som følge av det kan bakterier og alger få utvikle seg og avgi vond lukt. Dette påvirker luften som blåses inn i bilen og som du og dine passasjerer puster inn.

Trenger din bil rens av klimaanlegget?
Har du tenkt gjennom disse spørsmålene:

• Pleier din bil å stå parkert utendørs?
• Kjører du ofte korte strekninger med bilen din?
• Har du allerede hatt bilen i ett år uten å få renset klimaanlegget?
• Pleier du ofte å slå av klimaanlegget?
• Plages du av og til av irritasjon i øynene eller nyser du når du sitter i bilen?
• Røyker du i bilen?

Har du svart ja på minst to av disse spørsmålene, er det på tide å ta rens og/eller service på klimaanlegget i din bil.

Airconditionrens:
• Fjerning av bakterier
• Fjerning av pollen, støv og nikotin
• Reduserer risikoen for allergiske plager
• Fjerner vond lukt

Airconditionservice:
I tillegg til airconditionrens, tapper, vakuumpumper og fyller vi opp klimaanlegget til rett mengde kjølemiddel.

Trenger bilen din friskere luft – be om tilbud på rens eller service av klimaanlegget hos oss i dag!

 
 
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web - en smart løsning fra digikom as